Trouble Boy Open Hats & T-Shirt Line.

CREOLE: Trouble Hit Maker pa kite lòt moun sèlman kapitalize sou malheurs li; li fèk kòmanse yon biznis chapo ak T- chemiz. Chapo yo ak mayo pral gen mo erkri ki di Men Vwazen An, Trouble Boy Hit Maker ak Rime. Yo ta dwe disponib pou achte pa semèn pwochèn. Trouble Boy nan negosyasyon ak Nice Feet Store pou yo mete yo sou etajè yo nan magazen an.

 

ENGLISH: Trouble Hit Maker is not letting other people solely capitalize on his mishap; he recently started his own hat and T-shirt line. The hats and t-shirts will have the wording Men Vwazen An, Trouble Boy Hit Maker and Rime. They should be available for purchase by next week. Trouble Boy is currently in negotiation with Nice Feet Store to put them on their shelves.

More 11 posts in Fashion category
Recommended for you
Rihanna ‘s Interview in Vogue’s April Cover Story.

You read parts of the following interview in Vogue’s April cover...

27 Men’s Fashion Trends That Never Should Have Happened

In the ever-changing world of fashion and street-style, jumping on...